Úvod
Uživatelský panel

Kdo je online

Nadcházející akce

Nenalezeny žádné události

Nejsi přihlášen.

V poslednej dobe bol okolo modulu Mig-21 dosť veľký rozruch. Najskôr zmyzlo celé fórum na ED stránkach a potom nastalo hrobové ticho. Nik skutočne nevedel čo sa stalo a začali sa šíriť špekulácie o možných príčinách ako aj spôsoboch vyriešenia danej situácie.

Dnes to vyzerá, že nám vývojári dali kúsok svetla do našich špekulácií keď Cobra867 napísal na stránky ED fóra nasledovný odkaz: 

I'm trying to stay out of the speculation and rampant misinformation in this thread, but your reply in particular warrants a response.
I guess we should inform Novak, who has been the main driving force code-wise and a 50/50 partner for the MiG-21 for the past 5 years (i.e. since day 1)-- that without beczl we are nothing.
It's worth noting that beczl's work contained within the MiG-21 today amounts to roughly 14-19% of the aircraft's total assets. It's also worth noting that not a single line of C++ is written by beczl.
The point of this post is not to diminish beczl's massive influence and tireless work put into the aircraft, it is to inform you that you are drawing conclusions that are not based in fact.
Once again, a public statement will be made as soon as possible.

 

 

Majkyho překlad:

Snažím se zůstat mimo spekulace a dezinformace bující v tomto tématu, ale zejména vaše reakce si zaslouží odpovědˇ.
Myslím, že bychom měli informovat Novaka, kdo byl hlavní hnací silou code-wise a partnerem 50/50 pro Mig-21, za posledních 5 let(tj. od prvního dne)--- že bez Beczla nejsme nic.
Stojí zato poznamenat, že Beczlův podíl práce obsažené na Mig-21 ke dnešnímu dni činí zhruba 14-19% .
Je také třeba poznamenat, že ani jediný řádek v C++ nebyl napsán Beczlem.
Smyslem tohoto příspěvku není snižovat Beczlův masivní vliv a neůnavnou práci, kterou do letadla vložil, ale informovat vás, že vyvozujete závěry, které nejsou založeny na skutečnostech.
Ještě jednou,veřejné prohlášení zveřejníme co nejdříve.

 

Samozrejme že to malo za následok ďalšie a ďalšie špekulácie, ktoré sa sypali na adresu vývojárov.  A to viedlo k dalšiemu vyhláseniu od Cobry v znení:

 

Yes-- beczl has been the public face and the "studio" behind the MiG-21. However, internally things have always been quite different. I understand the speculation and the public perception surrounding the project.
We need to tip-toe the line of disclosure in a way that is reasonable.
As for the future, we have all the talent required to build the next big thing. We're very excited about the future, and are committed to DCS.

 

 

Majkyho překlad:

Ano, Beczl byl pro veřejnost hlavním protagonistou celého projektu Mig-21, nicméně interní záležitosti byli vždy zcela odlišné.
Chápu spekulace a celkové vnímání veřejnosti.
Pokud jse o budoucnost, myslíme si, že máme dostatek znalostí pro vytvoření další velké věci.Jsme velmi nadšeni budoucností a odhodláni pro DCS.

 

Samozrejme, že spekulácie týmto nie sú úplne vyvrátené ale myslím, že kus svetla do nevedomosti vniesli každému z nás. Vytvorte si preto názor sami.

Na záver ešte jedna pripomienka. Cobra napísal, že v priebehu tohto týždňa vby sme mohli dostať aj oficiálne vyhlásenie čo sa vlasne stalo. Nuž, ostáva už len čakať.

Pro komentování se přihlas